Skip to content

Закон і підзаконний акт порівняння

Скачать закон і підзаконний акт порівняння rtf

ЗМІСТВСТУПЗакон та його видиПідзаконні нормативно-правові актиЮридичні властивості нормативно-правових актівВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Існування підзаконних нормативних актів у правовій закон обумовлене багаторівневою структурою самих суспільних відносин, які потребують як законодавчого, підзаконний і підзаконного (в тому числі локального) нормативного регулювання; необхідністю оперативного, компетентного і професійного вирішення питань у відповідних сферах акт суспільства.

Підзаконний акт володіє необхідною юридичною силою. Система права та система законодавства. Закони за юридичною силою поділяють на: підзаконний (є Основним Законом держави); - конституційні закони (становлять основу розвитку правової закон, вносять зміни порівняння доповнення до конституції чи передбачені текстом конституції), - звичайні закони.

Закон – це нормативно-правовий акт, що приймається органом законодавчої влади чи референдумом з додержанням спеціальної законодавчої процедури, регулює порівняння суспільні відносини і має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових акт. Нормативно-правові акти поділяють на закони й підзаконні нормативно-правові акти.

Співвідношення законів та підзаконних нормативно-правових актів.. ВУЗ: ЧГИЭУ.  Закон – нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, який приймається вищим представницьким органом влади чи референдумом в порядку законодавчого процесу і регламентує найбільш важливі сфери життєдіяльності суспільства. Підзаконний нормативний акт – це документ компетентного органу держави, що прийнятий на основі, у відповідності і на виконання закону. Закон. Підзаконний нормативний акт.

Це нормативно-правовий акт, що регламентує найважливіші сфери життєдіяльності суспільства і має вищу юридичну силу, тобто інші нормативні акти приймаються на основі, у відповідності та на виконання закону. Співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України. Відповідно до зазначеної мети були поставлені такі завдання: дослідити поняття закону його особливості та значення; розглянути основні види законів; 2 охарактеризувати поняття та види підзаконних актів; 3 визначити співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України; 4 проаналізувати порядок прийняття законів; 5 дослідити проблеми законотворчості в Україні.

Стаття 8 Конституції України закріплює положення про те що закони та інші нормативні. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі обумовлене багаторівневою структурою самих суспільних відносин, які потребують як законодавчого, так і підзаконного (в тому числі локального) нормативного регулювання; необхідністю оперативного, компетентного і професійного вирішення питань у відповідних сферах життєдіяльності суспільства.

Акти цієї групи утворюють складну ієрархічну систему. Підзаконні нормативні акти входять до системи джерел права і є носіями основних властивостей, виразниками принципів, що притаманні цій системі.  Однак, деякі науковці стверджують про негативні тенденції зростання кількості підзаконних актів в порівнянні з законами.

Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового регулювання.  Закон — це нормативно-правовий акт органу законодавчої влади держави або самого народу, який приймається та змінюється в особливому порядку, регламентує найважливіші суспільні відносини і має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Вже виходячи з самого визначення ми можемо побачити, що закон є найважливішою складовою нормативно-правової системи держави.

Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативний акт, виданий на основі закону, відповідно до закону і спрямований на його виконання шляхом конкретизації законодавчих приписів або встановлення первинних норм. Слово "підзаконний" не означає меншу юридичну обов'язковість цього акта порівняно з нормативно-правовим актом. Підзаконний акт володіє необхідною юридичною силою.

Щоправда, його юридична сила не має такої ж загальності і верховенства, як це властиво закону. Проте він посідає важливе місце в системі правового регулювання, оскільки забезпечує виконання законів шляхом конкрет. 1. Закони та підзаконні акти. У своєму житті ви, напевно, не один раз чули слово закон. У виступах політиків звучить: «Закон має бути однаковим для всіх».  Закон — документ, нормативний акт, який має вищу юридичну силу, приймається законодавчим органом держави в особливому порядку.

Спробуємо визначити його ознаки. Насамперед закон — це письмовий документ. Закон і підзаконні акти. Базовим ознакою, що дозволяє визначити місце нормативного правового акта в ієрархічній структурі права, є його юридична сила. Саме тому нормативні правові акти за юридичною силою поділяються на закони та підзаконні акти. Визначення такого правового властивості, як юридична сила будь-якого правового акта, в тому числі і з боку законодавця, не може носити довільний характер.

Юридична сила правових актів, що мають ту чи іншу форму зовнішнього вираження, обумовлюється насамперед двома наступними формальними обставинами. Місце та загальна характеристика нормативно-правового акта в системі джерел права. Порівняльна характеристика законів та підзаконних актів, виявлення спільних та відмінних рис. Співвідношення закону та підзаконних.

rtf, PDF, doc, txt