Skip to content

Нормативно-правовий акт закони і підзаконні акти

Скачать нормативно-правовий акт закони і підзаконні акти PDF

Підзаконний нормативно-правовий акт - це акт, виданий відповідно підзаконні закону і йому не суперечить. Тобто, закони є закони проявами реалізації компетенції законодавчої влади, а підзаконний акт — виконавчих функцій акт, з.

Підзаконний акти володіє необхідною юридичною силою. Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. Закони вiдрiзняються вiд iнших видiв нормативних правових актiв за такими ознаками. Нормативно-правовий та види пiдзаконних нормативно-правових актiв.

^ Підзаконний нормативний акт – це акт нижчої державної інстанції, їх юридична сила не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво законам. Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. ^ Класифікація підзаконних нормативно-правових актів.

1. За суб’єктами видання: 1) Постанови Верховної Ради України – як правило, це постанови про порядок введення в дію того чи іншого закону. ^ 2) Укази Президента України – відповідно до ст. Конституції України Президент України на основі Конституції в межах своїх повноважень видає нормативні акти. Підзаконний нормативно-правовий акт –це нормативний акт правотворчих органів, що видається на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання.

Поділяються на: загальні, що розповсюджуються на всю територію і населення (Укази і розпорядження Президента; Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів, Постанови ВР); - відомчі - розповсюджуються на певну сферу суспільних відносин.  Закони й інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Система права та система законодавства. Поняття системи права. Підзаконні нормативно-правові акти в системі механізму діяльності органів державної влади видаються головним чином органами виконавчої влади, Президентом України та органами місцевого самоврядування, тоді як закони — виключно представницьким органом державної влади (парламентом), конституційний склад якого формують народних депутатів України.

В даному співвідношенні підкреслюється виключно конституційний принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Тобто, закони є основними проявами реалізації компетенції законодавчої влади, а підзаконний акт — виконавчих функцій держави, з. Виконав: Патрелюк Дмитро Андрійович м. Київ Зміст Вступ Поняття нормативно-правового акта та його співвідношення з іншими різновидами правових актів.

Підзаќонний ́акт (англ. Bylaw, нім. Satzung, пол. Zarządzenie) — нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів, не повинні суперечити їм. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так і вторинного, детальнішого і конкретизуючого нормативного регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах.

👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Закони та підзаконні нормативно-правові акти'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Закони та підзаконні нормативно-правові акти, Загружено: 3. Поняття та види пiдзаконних нормативно-правових актiв. Висновок. Вступ. 1. Поняття нормативно-правового акта та його спiввiдношення з iншими рiзновидами правових актiв.  Закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом, який витинає вiдправнi засади правового регулювання суспiльних вiдносин.

Закони вiдрiзняються вiд iнших видiв нормативних правових актiв за такими ознаками. Вони: а) приймаються вищим представницьким органом держави(парламентом) або безпосередньо народом (шляхом референдуму).

Читать тему online: Підзаконні нормативно-правові акти по предмету Государство и право. Размер: КБ.

djvu, doc, txt, fb2