Skip to content

Акт передачі бібліотеки

Скачать акт передачі бібліотеки doc

Значення акту виконаних робіт в суді. Акт виконання робіт в судовій практиці. Оформлення акту виконаних робіт порядок. Шаблони Передачі передачу підручників та на бібліотеки передачу підручників. Акти передачі підручників у тимчасове акт іншим школам.

АКТ №. на тимчасову передачу підручників. _ (повна назва навчального закладу, який передає підручники). від "___" _ __ р. Про тимчасову передачу підручників.  * до даного акту відповідальний за передачу виписує накладну на тимчасове користування; * даний акт оформлюється в 3-х екземплярах. "ЗАТВЕРДЖУЮ": Директор закладу _.

4. Затвердження актів директором бібліотеки. 5. Передача актів і списків у відділ комплектування, де відбувається їх реєстрація: а)виключення відомостей з абеткового службового каталогу; б)позначка в інвентарній книзі; в)виключення з читацького абеткового та читацького систематичного каталогів; г)позначка в книзі сумарного обліку. 6.Списання з балансу в бухгалтерії з урахуванням індексації вартості книги.

7.Здача зношених та застарілих видань у макулатуру. Квитанції за макулатуру. Чернівецький професійний ліцей сфери послуг. Передача документів з фондів бібліотек оформляється актом (що додається). Документи передаються представникові бібліотек на підставі офіційного доручення на їх отримання. В акті передачі обов'язково вказується номер та дата видачі доручення. Поштове відправлення документів проводиться за рахунок замовлення.

Акт про оцінку оприбуткованих книг (дисків) Акти передачі підручників по місту (на тимчасову та постійну передачу) (Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях) Бланк накладної Акт перевірки фонду бібліотеки Акт про зміну вартості необортних активів Паспорт бібліотеки. Авізо.  Орієнтовний план роботи шкільної бібліотеки (Документ є лише моделлю для. Size: Mb.; Балансова вартість фонду – вартість бібліотечного фонду, що відображена в документах бухгалтерського обліку.

Акти передачі підручників по місту (на тимчасову та постійну передачу) (Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях). Акт перевірки фонду бібліотеки.

Акт про зміну вартості необортних активів. Паспорт бібліотеки.  Правила користування бібліотекою (Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних. інструкцій на місцях).

Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря. /dostavka-cvetov-tomsk.ru Акт виконання робіт, акт виконаних робіт (наданих послуг) зразок бланк скачать.

Акт виконання робіт в судовій практиці. Бухгалтерські вимоги до оформлення акту виконаних робіт. Значення акту виконаних робіт в суді. Зразок акту виконаних робіт скачать. Направлення акту виконаних робіт контрагенту. Оформлення акту виконаних робіт порядок. Підписання акту виконаних робіт в односторонньому порядку. Правила формування акту виконаних робіт. Приклад заповнення акту виконаних робіт.

doc, PDF, PDF, doc