Skip to content

Акт оз 2 бюджет

Скачать акт оз 2 бюджет doc

Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваже. Бюджет, підписаний працівником цеху (відділу), що уповноважений на приймання основних засобів, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства (організації).

Для принятия объектов основных средств акт руководителя учреждения создается комиссия, которая составляет акт в двух экземплярах: один — для учреждения, которое сдает, второй — для учреждения, которое принимает. Акт приемки-передачи основных средств (типовая форма № ОЗ-1 (бюджет)). Акт о списании автотранспортных средств (типовая форма № ОЗ-4 (бюджет)). Форми і бланки Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма №ОЗ-2) Читати на dostavka-cvetov-tomsk.ru ОЗ-2 (бюджет) "Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів", ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів", ОЗ-4 (бюджет) "Акт акт списання автотранспортних засобів", ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з балансу бюджетних бюджет і організацій вилученої з акт літератури", ОЗ-6 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах"  Типова форма N ОЗ-5 (бюджет).

Ведомость начисления бюджета на основные средства (типовая форма № ОЗ (бюджет)).

На Студопедии вы можете прочитать про: Ознайомлення з організацією обліку необоротних активів.. Подробнее. ОЗ-І2 (бюджет) «Відомість нарахування зносу на основні засоби», які затверджені спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від р.

№ /70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання», зареєстрованим у Міністерстві.

юстиції України р. за №/  Типова форма ОЗ-1 (бюджет) «Акт прийняття передач і основних засобів» застосовується для оформлення приймання-передавання необоротних.

Типовая форма ОЗ-2 (бюджет). Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. Применяется для оформления приема-сдачи основных средств после капитального ремонта, реконструкции или модернизации. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается представителем учреждения, уполномоченным на принятие основных средств после ремонта, и представителем предприятия (организации), которое выполняло их ремонт, реконструкцию или модернизацию. В акте указывается сметная стоимость ремонта, реконструкции, модернизации согласно утвержденному расчету расходов, необходимых.

ОЗ-2 (бюджет) "Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів", ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів", ОЗ-4 (бюджет) "Акт про списання автотранспортних засобів", ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури", ОЗ-6 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах", ОЗ-8 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах" (для тварин і багаторічних насаджень), ОЗ-9 (бюджет) &q.

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма № ОЗ-2). Типова форма № (табл. ) застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів після капітального ремонту, реконструкції, модернізації. Акт складається в одному екземплярі, якщо капітальний ремонт, реконструкція або модернізація виконуються власними силами підприємства.

У цьому випадку акт підписують уповноважений представник підрозділу, у який передається відремонтований об'єкт, і представник підрозділу, який виконав ремонт. Таблиця Крім того, акт повинен підпи. ОЗ-2 (бюджет) "Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів", ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів", ОЗ-4 (бюджет) "Акт про списання автотранспортних засобів", ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури", ОЗ-6 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах"  Типова форма N ОЗ-5 (бюджет).

Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури. Акт складається у двох примірниках, на підставі опису та загальних списків книг, що підлягають виключенню із бібліотек. Форми і бланки Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма №ОЗ-2) Читати на dostavka-cvetov-tomsk.ru Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов (типовая форма № ОЗ-2).

Типовая форма № (табл. ) применяется для оформления приемки-сдачи основных средств после капитального ремонта, реконструкции, модернизации. Акт составляется в одном экземпляре, если капитальный ремонт, реконструкция или модернизация выполняются собственными силами предприятия.  Акт составляется в двух экземплярах если капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию выполняет стороннее предприятие.

В этом случае акт подписывают: уполномоченный представитель предприятия-владельца (или арендатора) объекта и представитель предприятия, которое выполнило ремонт.

fb2, doc, txt, EPUB